XÃ KỲ BẮC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘ BẢO TRỢ XÃ HỘI
loading...
19:31 22/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn về nhà ở năm 2022 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.UBND xã Kỳ Bắc đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/02/2022 để tiến hành rà soát nhà ở của các đối tượng theo đúng chủ trương của UBND huyện và sau 2 đợt rà soát, thẩm định BCĐ xã và Tổ thẩm định số 3 của UBND huyện Kỳ Anh đã thống nhất đề xuất: Xây dựng 10 nhà cho các hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, xóa bỏ nhà tạm bợ dột nát 6 nhà, chỉnh trang sắp xếp nhà ở 30 nhà, vận động xây mới 9 nhà vệ sinh tự hoại.

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn về nhà ở năm 2022 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.UBND xã Kỳ Bắc đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/02/2022 để tiến hành rà soát nhà ở của các đối tượng theo đúng chủ trương của UBND huyện và sau 2 đợt rà soát, thẩm định BCĐ xã và Tổ thẩm định số 3 của UBND huyện Kỳ Anh đã thống nhất đề xuất: Xây dựng 10 nhà cho các hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, xóa bỏ nhà tạm bợ dột nát 6 nhà, chỉnh trang sắp xếp nhà ở 30 nhà, vận động xây mới 8 nhà vệ sinh tự hoại.

Nhà bà Hồng - thôn Nam Tiến
Nhà bà Vỵ - thôn Lạc Tiến

Trong tháng 3 vừa qua các hộ đã tiến hành khởi công bỏ móng để đảm bảo tiến độ xây dựng và nguyện vọng hoàn thành nhà ở kiên cố sớm đưa vào sử dụng. Đến hiện tại đã có 6/10 nhà  bỏ móng và xây tường bao quanh như hộ bà Hồng thuộc đối tượng BTXH ở thôn Nam Tiến, nhà bà Dung thuộc hộ nghèo ,BTXH thôn Nam Tiến.... Bên cạnh đó có những hộ đã xây xong phần thô và đang tiến hành hoàn thiện để đưa vào sử dụng như hộ bà Vỵ thuộc hộ gia đình khó khăn ở thôn Lạc Tiến. Một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau bệnh tật trong quá trình xây dựng ngoài sự hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt của các Ngân hàng tài trợ còn có sự hỗ trợ ngày công của các đoàn thể như Công Đoàn xã, Đoàn thanh niên, ....để các gia đình giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thực hiện các bước quy trình, thiết kế phù hợp......

Trong tháng 4, 4/10 nhà còn lại sẽ tiến hành bỏ móng để hoàn thành việc xây dựng nhà ở đợt 1 theo quyết định phê duyệt của BCĐ nhà ở huyện Kỳ Anh./.