Đảng ta tròn 90 tuổi
loading...
10:56 02/02/2020

Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam( 3/2/1930-3/2/2020) đồng thời trao huy hiệu 30, 40 ,55 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Trần Trọng Thành, Nguyễn Tiến Chưởng, Hoàng Lộc, Đặng Thị Lam.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoan thông qua truyền thống 90 năm của Đảng ta, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng, những đóng góp to lớn của các bâc tiền bối cách mạng đi trước đồng thời nêu lên những quan điểm đường lối của Đảng bộ xã Kỳ Bắc trong thời gian qua đã đưa xã ta đạt mục tiêu Nông thôn mới .

Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tặng hoa chúc mừng Ngày thành lập Đảng

Trao huy hiệu 30,40,55 tuổi Đảng cho Đảng viên

Tin Bài: Ngô Hạnh