Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Tw7 khóa XII và nghị quyết 07,08,09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII
loading...
15:05 31/08/2018

Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Tw7 khóa XII và nghị quyết 07,08,09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, về tham dự và lên lớp có đồng chí Lê Mã Lương -Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và các đồng chí đảng viên đảng bộ xã Kỳ Bắc về tham dự

Đồng chí Lê Mã Lương trao đổi với Hội nghị về các Nghị quyết

Đảng viên về tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Lê Mã Lương đã trao đổi với cán bộ đảng viên xã Kỳ Bắc về các vấn đề chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay, quyết tâm của đảng ta trong vấn đề này, không phân biệt chức vụ, vị trí, nếu một khi đã tham nhũng thì sẽ bị đưa ra xử lý làm gương cho những người khác. Tại đây đồng chí cũng đã nêu lên những lộ trình và chính sách cải cách tiền lương của Đảng ta cho cán bộ công chức nhằm nâng cao đời sống và cũng như đây được coi là biện pháp là tiền đề để chống tham nhũng trên cả nước./.

Tin Bài: Ngô Hạnh

Ý kiến bạn đọc