Văn bản pháp luật
RSS

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

Tháng 4/2021, có 02 Nghị định, 04 Quyết định, 21 Thông tư có hiệu lực pháp luật. 1. Nghị định 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định mức phạt nghiêm khắc đối...

Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…

Trong tháng 5/2019, hàng loạt chính sách mới như: Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo sai sự thật có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Học sinh lớp 1 được học kỹ năng phòng chống nâm hại; Cộng điểm...

Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chơi họ (hụi) bắt buộc phải lập thành văn bản; Chính thức có Quy chế...