BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2025 THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN
loading...
10:33 26/09/2022

Thực hiện hướng dẫn số 1166/HD-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về việc hướng dẫn bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Thực hiện kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Bắc về tổ chức hội nghị bẩu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, sáng ngày 25/9/2022 xã Kỳ Bắc 6/6 thôn long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự và chỉ đạo cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, trường Ban tổ chức huyện ủy; Đ/c Nguyễn Xuân Thắng  HUV, Trưởng phòng nội vụ, cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo xã theo quyết định 575 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Về phía xã có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Kỳ Bắc, Các đồng chí

trong Tổ chỉ đạo thôn theo Quyết định số 53- QĐ/ ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Bắc. Cùng các ông bà trong Ban công tác mặt trận và trưởng, phó các chi hội đoàn thể, các ông bà trong tổ bầu cử của các thôn, cùng toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình và nhân dân trong toàn xã. Các địa điểm bỏ phiếu đã đồng loạt khai mạc bỏ phiếu vào lúc 7h00' và kết thúc vào lúc 11h00', tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại mỗi điểm đều đạt trên 90%

Thôn Nam Tiến long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn
Thôn Kim Sơn long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn

Thôn Phương Giai long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn
Thôn Hợp Tiến long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn
Thôn Đông Tiến long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn

Thôn Lạc Tiến long trọng tổ chức khai mạc bầu cử trưởng thôn

Được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022, cuộc bầu cử Trưởng thôn nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn những người có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, là cánh tay nối dài của Đảng bộ, chính quyền địa phương, cùng với nhân dân xây dựng phong trào của các khu dân cư thôn xóm ngày càng phát triển. Góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn lần này là đợt sinh hoạt dân chủ, sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã Hội Chủ Nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước.

Hòa chung không khí náo nức, trách nhiệm của cử tri toàn tỉnh, ngay từ sáng ngày 25/9, 6 điểm bầu cử tại 6 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đã diễn ra cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác bầu cử trưởng thôn là một yếu tố hết sức quan trọng, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần dân chủ của nhân dân...Chính vì vậy các cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao và rất phấn khởi để lựa chọn người sẽ xây dựng và phát triển thôn xóm ngày một giàu, đẹp, văn minh.

Có thể khẳng định, những trưởng thôn trên địa bàn  xã  được bầu ngày hôm nay đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

Nhân dân đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn rất phấn khởi, khẩn trương; đến 10 giờ 45 phút sáng 25/9/2022, 100% cử tri trong toàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết quả bầu cử : Đồng chí, Cao Đình Trường, Phó bí thư chi bộ thôn Nam Tiến trúng cử Trưởng thôn Nam Tiến  với tỷ lệ 98,45%; %; đồng chí Hồ Xuân Lạc, Phó bí thư chi bộ Lạc Tiến trúng cử trưởng thôn Lạc Tiến với tỷ lệ 78,80%;  Đồng chí  Cao Văn Thuận, Phó bí thư chi bộ thôn Hợp Tiến, trúng cử Trưởng thôn Hợp Tiến với tỷ lệ 80,49%; Đồng chí Trần Thị Kỳ, Phó bí thư chi bộ thôn Kim Sơn trúng cử Trưởng thôn Kim Sơn với tỷ lệ 65,14%; Đồng chí Đặng Thị Lam, Phó bí thư chi bộ thôn Phương Giai trúng cử Trưởng thôn Phương Giai với tỷ lệ 61,65%; Đồng chí Ngô Đình Đông, Phó bí thư chi bộ thôn Đông Tiến Trúng cử trưởng thôn Đông Tiến với tỷ lệ 57,14%.

Với kết quả đó chứng tỏ Nhân dân đã tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sáng suốt lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm nhiệm cao, có năng lực để tổ chức, vận động Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững Quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng NTM của địa phương tạo động lực và khí thế mới để xây khu dân cư NTM và NTM nâng cao tạo đà để cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền xây dựng xã NTM nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây xã Kỳ Bắc ngày càng giàu, đẹp, văn minh./.

Tin bài: Trà My - CCVH