Tin tức sự kiện
RSS

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được Đảng bộ, Chính quyền và người dân trên địa bàn xã Kỳ Bắc thực hiện chu...

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG VÀ TUYÊN TRUYỀN CẢNH BÁO PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

XÃ KỲ BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026