Tiêu chí Nông thôn mới
RSS

Thực hiện kế hoạch tuần cao điểm phân loại xử lý rác thải tại nguồn, sáng nay Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kỳ Bắc tổ chức tuyên truyền phân loại rác lưu động 6/6 thôn đồng thời buổi chiều cùng với các ban ngành đoàn thể cấp...

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã tạo nên những vùng quê trù phú, an lành, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững từ cách làm sáng tạo của tiêu chí thứ 20 - khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Baohatinh.vn) - Quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thấy, có những chỉ số dễ hoàn thành ở xã này nhưng lại khó thực hiện ở xã khác. Và có nhiều tiểu tiêu chí lại khó chung cho mọi địa...

Thực hiện thông báo số 13/ BQL-XDNTM của xã Kỳ Bắc về tháng cao điểm xây dựng NTM, trong 2 ngày 18 và 19/8/2018 nhân dân đồng loạt ra quân đổ bê tông nâng cấp các tuyến đường, xây bồn hoa phục vụ cho việc trồng hàng rào xanh, trồng...