Kỳ Bắc cơ hội và tiềm năng phát triển
loading...
16:30 24/08/2018

Với việc dân cư sống tập trung thuận tiện cho cơ hội phát triển, hiện tại Kỳ Bắc có chợ voi là nơi tập trung buôn bán thuận tiện cho các dịch vụ buôn bán các mặt hàng, cung cấp nguồn hàng hóa cho các xã vùng ngoài, Hiện này trên địa bàn có các cơ sở sản xuất đá trên địa bàn nơi cung cấp nguồn đá xây dựng cho các công trình Nơi đây có các địa điểm tham quan tâm linh nơi thu hút mọi người dân ở những nơi khác về tham quan, rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn

Ý kiến bạn đọc