Thông tin tuyên truyền
RSS

Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội" trong Đoàn viên công đoàn, người lao động

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Huyện ủy Kỳ Anh đã ra công văn số Số 99 -CV/HU về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền công tác bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19. Với nội dung như sau:

Tháng 8/2020, có 08 Nghị định, 03 Quyết định và 25 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau

Tháng 7/2020, có 12 Luật, 10 Nghị định, 03 Quyết định và 18 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 6/2020, có 07 Nghị định, 03 Quyết định và 14 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó có một số chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Bước sang tháng đầu tiên của quý II/2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.