Thông tin giao dịch
loading...
20:08 19/07/2018

Lịch giao dịch như sau:

TT HỌ TÊN LÃNH ĐẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC THỜI GIAN
1 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 2
2 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 3
3 Ngô Đức Thọ Mai Thị Châu Thảo Thứ 4
4 Ngô  Đức Thọ Mai Thị Châu Thảo Thứ 5
5 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 6
6 Ngô Đức Thọ Nguyễn Thị Tình Ta Thứ 7

Tin mới cập nhật