TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT
loading...
09:17 24/06/2022

Hiện nay, tình hình dịch Sốt xuất huyết trong cả nước đang có xu hướng diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày một gia tăng. Dự báo, dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Đặc biệt tại Hà Tĩnh, đã xuất hiện ổ dịch tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà và một số trường hợp mắc rải rác tại các địa phương. Trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã xuất hiện 03 trường hợp mắc SXH tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 1995/SYT-NVY ngày 16/6/2022 của Sở Y tế. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã khẩn trương chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau: 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: phối hợp các ban, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các Văn bản số 1815/SYT-NVY ngày 03/6/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day; Văn bản số 1742/SYT-NVY ngày 27/5/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị SXHD. - Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Tùy theo mức độ diễn biến dịch, Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ, đột xuất để đánh giá, có biện pháp chống dịch kịp thời, hiệu quả; - Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng với các tình huống khi có dịch xảy ra trên địa bàn; giám sát, phát hiện xử lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh (nếu có), tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở Y tế, trạm Y tế trên địa bàn thực hiện xử lý các tình huống dịch. 2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan, chỉ đạo Ban văn hóa xã tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên hệ thống các kênh truyền thanh xã trên địa bàn. Triển khai các hoạt động tuyên truyền để người KHẨN 2 dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 3. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã được phân công phối hợp với ngành y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. 4. Đề nghị Ủy ban MTTQ các đoàn thể huyện, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia phong trào diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường sống xung quanh để bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch sốt xuất huyết. 5. Uỷ ban nhân dân các xã - Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch; huy động nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng. - Chỉ đạo trạm Y tế xã nắm, theo dõi, điều tra dịch tễ với tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc Sốt xuất huyết trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch và biện pháp phòng, chống đế người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng; chuẩn bị các phương tiện, thuốc, vật tư, trang thiết bị cần thiết, dự trù kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác phòng chống dịch; Khi xảy ra dịch sốt xuất huyết phải triển khai khẩn cấp các biện pháp chống dịch; Thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định; - Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong tập trung cao chỉ đạo các biện pháp dập dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện, huy động toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân vệ sinh môi trường diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy), phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, 100% hộ gia đình tại khu vực xảy ra dịch sốt xuất huyết, tuyệt đối không để dịch lan rộng. Chỉ đạo trạm Y tế xã theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt chưa rõ nguyên nhân/nghi sốt xuất huyết, thông báo cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện để phối hợp điều tra ca bệnh và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán sớm. Đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Tin bài: Trà My