Điều chỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
loading...
16:52 23/05/2019

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2018.

Theo quyết định sửa đổi phụ lục đính kèm tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2018. Theo đó, sau khi điều chỉnh, các địa phương được phân bổ: Mỹ Đức 14 tỷ đồng, Phú Xuyên 19 tỷ đồng, Thanh Oai 12 tỷ đồng, Ba Vì 26 tỷ đồng, Ứng Hòa 22 tỷ đồng, Thường Tín 11 tỷ đồng, Thạch Thất 18 tỷ đồng, Sóc Sơn 15 tỷ đồng, Chương Mỹ 20 tỷ đồng, Quốc Oai 10 tỷ đồng, Mê Linh 13 tỷ đồng, Gia Lâm 11 tỷ đồng, Phúc Thọ 13 tỷ đồng, thị xã Sơn Tây 12 tỷ đồng, Đông Anh 8 tỷ đồng, Hoài Đức 8 tỷ đồng, Đan Phượng 9 tỷ đồng, Thanh Trì 9 tỷ đồng.

Các nội dung khác tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2018 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội

Ý kiến bạn đọc