Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Lê Trung Vị, SĐT: 0968117709
loading...
21:05 22/11/2018

UBND xã Kỳ Bắc địa chỉ: Thôn Hợp Tiến xã Kỳ Bắc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh email: ubkybac.ka@hatinh.gov.vn
Th tự Họ và tên người tiếp nhận xử lý chức vụ số điện thoại
1 Đ/c :Nguyễn Quốc Hoan Bí thư 0982867585
2 Đ/c: Lê Trung Vị Phó Bí thư 0968117709
3 Đ/c Ngô Đức Thọ CT UBND 02396273999
4 Đ/c Lê Quang Hanh PCT UBND 0963995509
5 Đ/c: Võ Đình Tình PCT HĐND 0398670866
6 Đ/c Võ Tiến Hồng CT MTTQ
7 Đ/c Phan Chí Nguyện Trưởng CA 0982572537
8 Đ/c Trần Ngọc Huỳnh Trưởng QS 0986734295

Ý kiến bạn đọc