Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc - 0963995509
loading...
21:05 22/11/2018

UBND xã Kỳ Bắc địa chỉ: Thôn Hợp Tiến xã Kỳ Bắc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh email: ubkybac.ka@hatinh.gov.vn
Th tự Họ và tên người tiếp nhận xử lý chức vụ số điện thoại
1 Đ/c :Ngô Đức Thọ Bí thư 02396273999
2 Đ/c: Lê Quang Hanh Phó Bí thư 0963995509
3 Đ/c: Nguyễn Đình Tương CT UBND 0983980972
4 Đ/c: Phan Chí Nguyện PCT UBND 0982572537
5 Đ/c: Võ Đình Tình PCT HĐND 0398670866
6 Đ/c: Bùi Thị Hạnh CT MTTQ 0365980301
7 Đ/c: Lê Nguyễn Khánh Cường Trưởng CA 0975846777
8 Đ/c Trần Ngọc Huỳnh Trưởng QS 0986734295