Lãnh đạo xã tiếp nhận, xử lý phản ánh
loading...
18:30 19/07/2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Ngô Đức Thọ Chủ tịch UBND xã 02396273999
2 Võ Đình Tình Phó Chủ tịch HDND 01698670866
3 Lê Quang Hanh Phó Chủ tịch UBND 0963995509