Tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021.
loading...
16:00 26/12/2020

Sáng ngày 26/12 ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021.

Thực hiện: Nguyễn Thị Linh Chi