Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
75/GM-UB Triển khai cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2020.
68/QĐ-UBND Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc gia cầm
95/QĐ-UBND Quyết định thnahf lập tổ chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2020
15/KH-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã
259/GM-UBND Giấy mời cán bộ công chức và Bí thư thôn trưởng làm việc với cán bộ huyện
267/KH-UBND Kế hoạch thu thập xử lý thông tin thị trường lao động năm 2019
99/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2019
199/GM-UBND Giair quyết đơn thư của ông Nguyễn Thông thôn Lạc Tiến
183/TB-UBND Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Hoàng Chí Thiện và bà Nguyễn Thị Ninh
184/TB-UBND Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Tẻo
14/GM-HĐND Thường trực HĐND xã tổ chức họp với tổ số 1- đại biểu HĐND xã
13/BQL XDNTM Thông báo về việc chỉ đạo xây dựng NTM thứ 7 ngày 6/7/2019
171/GM-UBND Về việc kiểm tra ranh giới hiện trạng các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến viêc quy hoạch sân vận động xã
01/GM-MT Tổ chức Hội gnhij sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
13/GM-HĐND Giấy mời tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII của cụm đại biểu HĐND huyện tổ số 1
163/TB-UBND Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Việt ở thôn Hợp Tiến xã Kỳ Bắc
163/TB-UBND Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Việt ở thôn Hợp Tiến xã Kỳ Bắc
06-GM/ĐU Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị
13/GM-HĐND Tham dự rà soát soát các văn bản trước khi trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã
05/CT-UBND Về việc quản lý thu thuế nhà ở xây dựng tư nhân
05-GM/ĐU Hội nghị công tác xây dựng Đảng và thi hành ĐIều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và học tập quán triệt triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW, chỉ thị số 35-CT/TW, chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị
11/BQL XDNTM Thông báo chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ngày 22 thnags 6 năm 2019
137/GM-UBND Về việc họp xét nguồn gốc sử dụng đất trước năm 1980
157/GM-UBND Tham dự hội nghị đối thoại người đứng đầu chính quyền về đất đai và triển khai xây dựng NTM TỪ 21/6/2019 đến 30/6/2019
716/UBND-KT&HT Công văn về việc kiểm tra, rà soát các kiến nghị của cử tri liên quan đến chất lượng điện năng và hệ thống cột, cáp viễn thông gây mất mỹ quan trên địa bàn các xã