Ngày đại đoàn kết trở thành ngày hội của toàn dân
loading...
14:30 18/11/2019

Bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 hầu hết trên khắp địa bàn xã Kỳ Bắc, các cụm liên gia hân hoan tổ chức bận cơm đại đoàn kết các gia đình trong cụm mình. Làm việc vất vả trong một năm đây là lúc mà mọi người ngồi lại với nhau cùng kể cho nhau nghe những kết quả đạt được. tham dự với nhân dân Kỳ Bắc có đồng chí Lê Văn Trong, đồng chí Võ Ngọc Thương đại diện cho các đoàn công tác tại xã nhà

Đồng chí Lê Văn Trọng và đồng chí Võ Ngọc Thương tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng khu dân cư Nam Tiến

Những gia đình được biểu dương khen thưởng

Ngày đại đoàn kết tại Kim Sơn

Bận cơm ngày đại đoàn kết tại cụm dân cư

Tin Bài: Ngô Hạnh

Ý kiến bạn đọc