HD thực hiện PL, chế độ, chính sách
RSS

Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội" trong Đoàn viên công đoàn, người lao động

Tháng 8/2020, có 08 Nghị định, 03 Quyết định và 25 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau

Tháng 7/2020, có 12 Luật, 10 Nghị định, 03 Quyết định và 18 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó, có nhiều chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Tháng 6/2020, có 07 Nghị định, 03 Quyết định và 14 Thông tư có hiệu lực pháp luật. Trong đó có một số chính sách quan trọng, trọng tâm như sau:

Bước sang tháng đầu tiên của quý II/2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.

Dịp Tết Nguyên đán 2020 vừa qua đi cũng là thời điểm bước sang tháng mới của năm Dương lịch 2020. Trong tháng 2 này, có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.

Bước sang tháng 01/2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những chính sách mới tiêu biểu nhất.