Hội khuyến học xã Kỳ Bắc được Trung ương hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020.
loading...
15:33 12/01/2021

Xin chúc mừng Hội khuyến học xã Kỳ Bắc được Trung ương hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Thực hiện: Nguyễn Thị Linh Chi