Cơ cấu tổ chức xã Kỳ Bắc
loading...
17:30 19/07/2018

Danh sách cán bộ công chức xã Kỳ Bắc

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Quốc Hoan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Lê Trung Vị

Phó bí thư Đảng ủy

3

Võ Đình Tình

Phó CT HĐND

4

Ngô Đức Thọ

Chủ tịch UBND

5

Võ Tiến Hồng

CT Mặt trận Tổ quốc

6

Lê Quang Hanh

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Đình Tùng

Chủ tịch Hội Nông dân

8

Trần Ngọc Huỳnh

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự

9

Phan Chí Nguyện

Trưởng Công an

10

Lại Thành Vinh

Bí thư Đoàn thanh niên

11

Bùi Đức Hùng

Kế toán

12

Bùi Thị Bích Nguyệt

Văn hoá- chính sách

13

Nguyễn Thị Tình Ta

Địa chính

14

Mai Thị Châu Thảo

Tư pháp

15

Võ Tiến Chung

Địa chính

16

Trần Thị Phương Thảo

VP Đảng uỷ

17

Bùi Thị Hạnh

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

18

Nguyễn Văn Lý

VP UBND

19

Đặng Thị Lam

Phó CT Hội LH Phụ nữ

20

Võ Thị Như Hoa

Phó CT Hội Nông dân

21

Ngô Thị Hạnh

Phó Bí thư đoàn thanh niên

22

Trần Thị Hương

CT Hội chữ thập đỏ

23

Cao Đình Liêm

Phó công an

24

Hồ Đắc Danh

Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

25

Võ An Ninh

Phó công an

26

Nguyễn Văn Thìn

Thú y

27

Nguyễn Thị Bé

Dân số KHH-GĐ

28

Hồ Xuân Phận

Khuyến nông

29

Trần Đài Loan

CT Hội CCB

30

Trần Thị Hiền

CT Hội NCT

31

Nguyễn Trọng Chiến

Phó CT Hội CCB

32

Nguyễn Văn Tuyến

Bưu điện

33

Nguyễn Văn Việt

Bảo vệ

Ý kiến bạn đọc