Ban lãnh đạo xã Kỳ Bắc
loading...
18:03 19/07/2018

TT Họ và tên chức vụ số điện thoại
1 Ngô Đức THọ Bí thư Đảng ủy-CTHĐND
2 Lê Quang Hanh Phó bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Đình Tương Phó BT- CTUBND
4 Phan Chí Nguyện Phó CT UBND
5 Võ Đình Tình Phó CT HĐND

Ý kiến bạn đọc