Ban lãnh đạo xã Kỳ Bắc
loading...
18:03 19/07/2018

TT Họ và tên chức vụ số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Hoan Bí thư Đảng ủy-CTHĐND
2 Lê Trung Vị Phó bí thư Đảng ủy
3 Ngô Đức Thọ Phó BT- CTUBND
4 Lê Quang Hanh Phó CT UBND
5 Võ Đình Tình Phó CT HĐND

Ý kiến bạn đọc