Phòng cháy chữa cháy rừng
loading...
13:51 06/05/2022

Sáng ngày 06/5/2022 Lâm nghiệp xã treo biển bảng phòng cháy tại các cửa rừng Kỳ Bắc

Sáng ngày 06/5/2022 Lâm nghiệp xã treo biển bảng phòng cháy tại các cửa rừng Kỳ Bắc

Một số hình ảnh rừng đầu nguồn ở Kỳ Bắc

Ý kiến bạn đọc